Zasady działania portalu zlecenio dla zlecenioDawców i zlecenioBiorców:

 1. Rejestracja
  1.1. Aby korzystać z funkcji portalu zlecenio, użytkownik musi założyć konto. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
  1.2. Podczas rejestracji, użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe i aktualne informacje kontaktowe.
  1.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta i poufność hasła. Nie należy udostępniać hasła innym osobom.
  1.4. Administrator portalu zlecenio ma prawo do zablokowania konta użytkownika w przypadku naruszenia zasad lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
  1.5. Rejestracja oznacza akceptację zasad działania/wpłat i wypłat, polityki prywatności i regulaminu portalu zlecenio.

 2. Składanie zleceń przez zlecenioDawców
  2.1. zlecenioDawcy mają możliwość dodawania ogłoszeń zleceń na portalu zlecenio.
  2.2. Ogłoszenie zlecenia powinno zawierać szczegółowe informacje, w tym zasady wykonania i kwotę wynagrodzenia.
  2.3. Przed opublikowaniem ogłoszenia, zlecenioDawca musi posiadać wystarczającą ilość waluty ZDB na koncie w celu opłacenia dodania zlecenia.
  2.4. zlecenioDawca ma prawo żądać od zlecenioBiorców przesłania dowodów wykonania zlecenia, takich jak zrzuty ekranu, linki lub inne zgodne z wymaganiami.
  2.5. zlecenioDawca jest odpowiedzialny za kontakt ze zlecenioBiorcami oraz rozwiązanie wszelkich spornych kwestii z nimi związanych.

 3. Wybór i wykonywanie zleceń przez zlecenioBiorców
  3.1. zlecenioBiorcy mają możliwość przeglądania ogłoszeń zleceń dostępnych na portalu zlecenio.
  3.2. zlecenioBiorcy mogą wybierać oferty, które ich interesują i które są w stanie wykonać.
  3.3. Przed podjęciem się wykonania zlecenia, zlecenioBiorca powinien dokładnie zapoznać się z opisem i zasadami wykonania określonymi przez zlecenioDawcę.
  3.4. Po wykonaniu zlecenia, zlecenioBiorca musi dostarczyć zlecenioDawcy odpowiednie dowody wykonania, zgodnie z wymaganiami.
  3.5. zlecenioBiorca otrzymuje ustaloną kwotę wynagrodzenia w walucie ZDB za wykonanie zlecenia zgodnie z oczekiwaniami zlecenioDawcy.
  3.6. zlecenioBiorcy są odpowiedzialni za wykonanie zlecenia w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi zlecenioDawcy.

 4. Waluta ZDB i płatności
  4.1. Na portalu zlecenio funkcjonuje waluta ZDB, która służy jako środek wymiany za wykonane zlecenia.
  4.2. Użytkownicy mają możliwość zakupu waluty ZDB za pomocą różnych walut, takich jak PLN, USD, EUR.
  4.3. Portal zlecenio umożliwia wypłatę waluty ZDB, która może być przewalutowana na PLN, USD lub EUR, zgodnie z preferencjami użytkownika.
  4.4. Podczas transakcji wpłat i wypłat mogą być pobierane prowizje, które zależą od bieżących potrzeb portalu zlecenio.

 5. Odpowiedzialność i sporów
  5.1. Administrator portalu zlecenio nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, jakość wykonania zleceń ani działania użytkowników.
  5.2. Użytkownicy czyli zlecenioDawcy i zlecenioBiorcy rozwiązują wszelkie spory związane z zleceniami samodzielnie.
  5.3. Administrator portalu zlecenio podejmie odpowiednie działania w przypadku naruszeń zasad lub skarg dotyczących użytkowników.

 6. Zmiany w zasadach
  6.1. Zasady działania portalu zlecenio mogą ulegać zmianom w dowolnym czasie.
  6.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w zasadach i będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi zasadami przed kontynuacją korzystania z portalu zlecenio.

Przyjmuje się, że zlecenioDawca i zlecenioBiorca zapoznał się z zasadami działania portalu zlecenio i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

zlecenio.eu

Łączymy zlecenioBiorców i zlecenioDawców, tworząc doskonałe możliwości do realizacji zleceń. Nie czekaj dłużej! Dołącz już teraz i odkryj, jak wiele możliwości czeka na Ciebie.

Zarejestruj się

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w wersji przeglądarkowej i aplikacji mobilnej, aby pomóc w poprawie komfortu użytkowania. Czytaj więcej ..

Rozumiem